ASUKASKYSELY 2019

Haapakenttä-polttoaineterminaalissa on varastoitu ja haketettu voimalaitosten käyttöön biopolttoaineita (mm. metsätähde, kannot, rangat, sahojen kuori- ja purujäte) vuodesta 2012 lähtien. Haapakenttä sijaitsee välittömästi Kanteleen Voima Oy:n voimalaitosalueen länsipuolella.
Toiminnan mahdollisten melu- ja pölyhaittojen kartoittamiseksi lähialueen asukkaille tehdään kysely, joka uusitaan noin kahden vuoden välein. Asukaskysely on osa Haapakentän päästö- ja vaikutustarkkailua. Edellisen kerran kysely on toteutettu keväällä 2017. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. työvaiheiden suunnitteluun ja ajoittamiseen siten, että melu- ja pölyhaittaa esiintyisi mahdollisimman vähän.